တရားမဝင္ေရာင္းခ်နေသော ေရာေႏွာဆီမ်ား – အင္တာဗ်ဴး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ တရားမဝင္ေရာင္းခ်ေနေသာ ေရာေႏွာဆီမ်ား ႏွင့္ပက္သက္၍ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား (MRTV) မွ ျပဳလုပ္ေသာ ေမးျမန္းေျဖၾကား လူမႈစီးပြားအစီအစဥ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့အသံ႒ာန၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၆ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ Fame ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ MD ေဒါက္တာဦးခင္ေမာင္လြင္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးခင္စိုးတို႔လည္းပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေမးျမန္းေျဖၾကားခ်က္မ်ားမွ ေရာေႏွာဆီႏွင့္ပက္သက္၍ က်န္းမာေရး၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး၊ ႏွင့္ စီးပြားေရး ရႈေထာင့္မ်ိဳးစံုမွ ေလ့လာခြင့္မ်ားရရွိိသိရွိႏိုင္ၾကပါသည္။ #MRTV


YTV အင္တာဗ်ဴး – ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူ အခြင့္အေရးအေၾကာင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ YTV မွျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စားသံုးသူ အခြင့္အေရး အ ေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးကို ၂၁ မိနစ္စာ ေျဖၾကားေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စားသံုးသူ အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စားသံုးသူ အခြင့္အေရးအေၾကာင္း#YTV#YTV_2019_Present Posted by YTV on Tuesday, February 5, 2019


ကမာၻ႔ကင္ဆာေရာဂါ အထိမ္းအမွတ္ေန႔က်င္းပျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ႀကီးမႈးက်င္းပ၍ ကမာၻ႔ကင္ဆာေရာဂါ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ကို သမဂၢရံုး၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖဖော္ဝါရီလ၊ ၄ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ  ေဒါက္တာမာမာၾကည္မွ ကင္ဆာေရာဂါဆိုင္ရာ ပညာေပးေဟာေျပာခဲ့ၿပီး ရင္သားကင္ဆာ စစ္ေဆးနည္းကိုလည္း  ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ  ေပးပို႔သော ဗီဒီယိုဖိုင္ျဖင့္ ရွင္းလင္းျပသခဲ့ပါသည္။ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွ ကင္ဆာေရာဂါသည္ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးသိရွိ၍ ေစာလ်င္စြာကုသႏိုင္ပါက ရွင္သန္ရန္အခြင့္အေရးပိုရႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ကင္ဆာေရာဂါေဝဒနာရွင္ တစ္ဦးမွ သူမ၏ အတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကိုလည္း ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ..ကြ်ႏ္ုပ္က …. ကင္ဆာေရာဂါ အထိမ္းအမွတ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၁ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ႀကီးကိုလည္း စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈးဦးေမာင္ေမာင္မွလည္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီး႒ာန ႏွင့္ ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ကမာၻ႔ကင္ဆာေရာဂါ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲကိုလည္း ၂.၄.၂၀၁၉ ခုႏွစ္ နံနက္ […]