“က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားဆီသို႔” ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး

ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းမွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ “က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး ေ  ဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားဆီသို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ” (၂၀၁၈ ခုႏွစ္) တြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္မွ ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္းတြင္  ျပည္တြင္းစားသံုးသူႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ UMFCCI ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန မွ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဦးျမင့္ေထြးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယက ေဒါက္တာဦးေဌးလြင္၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဆလိုင္းႏိုင္းခြမ္ခန္း၊ ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဆန္းထူးတို႔လည္း ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္။        


ေမးျမန္းေျဖႀကား လူမႈစီးပြား အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ MRTV မွ က်င္းပေသာ “ေမးျမန္းေျဖႀကား လူမႈစီးပြား အစီအစဥ္” video live ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး၊ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။   Watch MRTV video at Youtube


MCU Call for Survey Proposal

USAID’s Private Sector Development Activity Grant ဒုတိယႏွစ္အတြက္ e-commerce ႏွင့္ပက္သက္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အဆိုျပဳလႊာေခၚယူေနပါသည္။ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္ တြင္ ဖတ္ယူ ေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုျပဳလႊာလက္ခံမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ – ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ (တနလၤာေန႔) Download: MCU-Call-Survey-ECommerce.pdf