ျမန္မာႏိုင္ငံမကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားဆိုင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (Myanmar NCD Alliance) ၏ ဖြဲ႔စည္းထားရွိမႈႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ အသိေပးရွင္းလင္းပြဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာမာမာၾကည္  သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၈ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၌ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားဆိုင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (Myanmar NCD Alliance) ၏ ဖြဲ႔စည္းထားရွိမႈႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ အသိေပးရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားဆိုင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (Myanmar NCD Alliance) ကို ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားဆိုင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (Global NCD Alliance) ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေဒသတြင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း (၁၈)ဖြဲ႔ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူစာခြ်န္လႊာေရးထိုးခဲ့ၿပီး ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွလည္း အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ Photo credit: Myanmar International TV


ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ လက္ကမ္းစာေစာင္

 


“က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားဆီသို႔” ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး

ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းမွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ “က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး ေ  ဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားဆီသို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ” (၂၀၁၈ ခုႏွစ္) တြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္မွ ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္းတြင္  ျပည္တြင္းစားသံုးသူႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ UMFCCI ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန မွ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဦးျမင့္ေထြးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယက ေဒါက္တာဦးေဌးလြင္၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဆလိုင္းႏိုင္းခြမ္ခန္း၊ ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဆန္းထူးတို႔လည္း ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္။