ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (မြန္ျပည္နယ္) ရံုးခဲြဖြင့္ပဲြအခမ္းအနား

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU မြန္ျပည္နယ္) ကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ရံုးခြဲဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္မွ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေဒၚတင္တင္အိ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ စားသံုးသူေရးရာဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႈး ဦးစိုးသန္းေအးတို႔ႏွင့္အတူ ၂၆ရက္ ဧၿပီလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယကႀကီး ဦးနီ ႏွင့္ ေဒါက္တာေဌးလြင္၊ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္၊ ဒုဥကၠဌ ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚဝင္းဝင္းၾကည္ႏွင့္ ဦးတိုးထြန္း၊ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းေအး ႏွင့္ စီမံကိန္းလက္ေထာက္အရာရွိ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းတို႔တက္ေရာက္သည့္ အျပင္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဌာနဆိုင္ရာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားပါ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ […]


ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ (၁၅.၃.၂၀၁၈)

စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ကို  ေနျပည္ေတာ္ Horizon Lake View Resort  တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ကို နံနက္ ၉း၀၀ နာရီတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသန္းျမင့္မွ ဦးစီး၍ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယကမ်ား ဥကၠဌအပါအဝင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တို႔မွ စုစုေပါင္း (၃၀) ဦး တက္ေရာက္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ျပခန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျပသျခင္း၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျပခန္းသို႔ လာေရာက္ႀကည့္ရႈေသာ ဧည့္သည္မ်ားကိုလည္း MCU မွထုတ္ေဝထားေသာ Myanmar Consumer Report ကို ဘာသာျပန္ထားေသာ ျမန္မာ့စားသံုးသူ အစီရင္ခံစာတမ္း စာအုပ္ကိုလည္း ေပးေဝခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ ကို ၂၀၁၃ […]


ျမန္မာ့စားသံုးသူမ်ားအေရး အစီရင္ခံစာတမ္း

ဤစာတမ္းသည္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU) မွ ႀကီးမွဴး၍ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္(၈)ခုတို႔တြင္ က်င္းပေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊ ပညာေပးပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာမွ ရရွိေသာ  အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္၊ MCU မွ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားေသာ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ စားသံုးသူေရးရာမ်ားတိုင္ၾကားႏိုင္သည့္စနစ္ မွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဓိက အေျခခံၿပီး ေရးသားျပဳစုျခင္းျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ စားသံုးသူေရးရာမ်ား တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ စနစ္မွာလည္း ဤစာတမ္းအေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID)  ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ကာလ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU) မွ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းအတြက္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ စားသံုးသူအမ်ားစုမွာ မိမိတို႔၏ စားသံုးသူမ်ားအခြင့္အေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္မႈအားနည္းသကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါကလည္း တိုင္ၾကားမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္မရွိၾကကာ မတိုင္ၾကားတတ္ၾကေပ။ စားသံုးသူအမ်ားစုမွာ အစားအေသာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို […]