ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ (၁၅.၃.၂၀၁၈)

စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ကို  ေနျပည္ေတာ္ Horizon Lake View Resort  တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ကို နံနက္ ၉း၀၀ နာရီတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသန္းျမင့္မွ ဦးစီး၍ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယကမ်ား ဥကၠဌအပါအဝင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တို႔မွ စုစုေပါင္း (၃၀) ဦး တက္ေရာက္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ျပခန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျပသျခင္း၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျပခန္းသို႔ လာေရာက္ႀကည့္ရႈေသာ ဧည့္သည္မ်ားကိုလည္း MCU မွထုတ္ေဝထားေသာ Myanmar Consumer Report ကို ဘာသာျပန္ထားေသာ ျမန္မာ့စားသံုးသူ အစီရင္ခံစာတမ္း စာအုပ္ကိုလည္း ေပးေဝခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ ကို ၂၀၁၃ […]


ျမန္မာ့စားသံုးသူမ်ားအေရး အစီရင္ခံစာတမ္း

ဤစာတမ္းသည္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU) မွ ႀကီးမွဴး၍ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္(၈)ခုတို႔တြင္ က်င္းပေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊ ပညာေပးပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာမွ ရရွိေသာ  အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္၊ MCU မွ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားေသာ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ စားသံုးသူေရးရာမ်ားတိုင္ၾကားႏိုင္သည့္စနစ္ မွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဓိက အေျခခံၿပီး ေရးသားျပဳစုျခင္းျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ စားသံုးသူေရးရာမ်ား တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ စနစ္မွာလည္း ဤစာတမ္းအေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID)  ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ကာလ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU) မွ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းအတြက္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ စားသံုးသူအမ်ားစုမွာ မိမိတို႔၏ စားသံုးသူမ်ားအခြင့္အေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္မႈအားနည္းသကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါကလည္း တိုင္ၾကားမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္မရွိၾကကာ မတိုင္ၾကားတတ္ၾကေပ။ စားသံုးသူအမ်ားစုမွာ အစားအေသာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို […]


စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းအေပၚ တင္ျပေဆြးေႏြးပဲြ

ျပည္​သူ႔လြႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးထြန္းေအာင္ (ခ) ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး​ေကာ္​မတီ ဥကၠဌ ဦးရန္လင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဥပ​ေဒၾကမ္​း​ေကာ္​မတီ အတြင္းေရးမွဴ း ဦးေက်ာ္စိုးလင္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢႏွင့္ ၂၈.၂.၂၀၁၈ ရက္​ ဗုဒၶဟူးေန႔(၀၈းဝဝ) နာရီ အခ်ိန္တြင္ (I-2) ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID) မွ စီမံကိန္း ဒါရိုက္တာ မစၥတာ စတိဗ္ပါကာ ႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ မစၥရီဘက္ကာ ဘိုးလ္းမန္း တို႔သည္လည္း ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ အစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္ကာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအတြက္ အႀကံေပးတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒႀကမ္းကို ၂၇ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ […]