ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွွ်ေဝျခင္း – ျပပဲြ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID) မွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွွ်ေဝျခင္း – ျပပဲြ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Lotte Hotel တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး ေဒါက္တာမိုမိုတင္ တို႔မွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အတြင္းေရးမႈးဦးေမာင္ေမာင္မွ စီးပြားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚမူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြစကားဝိုင္းတြင္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးရႈေထာင့္မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။ ျပပြဲတြင္လည္း ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီမံကိန္းကာလ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား စသည္တို႔အား ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါသည္။ ျပပဲြတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ကူညီျပသခဲ့ၾကပါသည္။          


ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (မြန္ျပည္နယ္) ရံုးခဲြဖြင့္ပဲြအခမ္းအနား

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU မြန္ျပည္နယ္) ကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ရံုးခြဲဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္မွ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေဒၚတင္တင္အိ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ စားသံုးသူေရးရာဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႈး ဦးစိုးသန္းေအးတို႔ႏွင့္အတူ ၂၆ရက္ ဧၿပီလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယကႀကီး ဦးနီ ႏွင့္ ေဒါက္တာေဌးလြင္၊ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္၊ ဒုဥကၠဌ ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚဝင္းဝင္းၾကည္ႏွင့္ ဦးတိုးထြန္း၊ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းေအး ႏွင့္ စီမံကိန္းလက္ေထာက္အရာရွိ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းတို႔တက္ေရာက္သည့္ အျပင္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဌာနဆိုင္ရာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားပါ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ […]


ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ (၁၅.၃.၂၀၁၈)

စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ကို  ေနျပည္ေတာ္ Horizon Lake View Resort  တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ကို နံနက္ ၉း၀၀ နာရီတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသန္းျမင့္မွ ဦးစီး၍ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယကမ်ား ဥကၠဌအပါအဝင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တို႔မွ စုစုေပါင္း (၃၀) ဦး တက္ေရာက္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ျပခန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျပသျခင္း၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျပခန္းသို႔ လာေရာက္ႀကည့္ရႈေသာ ဧည့္သည္မ်ားကိုလည္း MCU မွထုတ္ေဝထားေသာ Myanmar Consumer Report ကို ဘာသာျပန္ထားေသာ ျမန္မာ့စားသံုးသူ အစီရင္ခံစာတမ္း စာအုပ္ကိုလည္း ေပးေဝခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ ကို ၂၀၁၃ […]