စားသံုးသူပညာေရးဘာသာရပ္ကို အေျခခံပညာအလယ္တန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားတိုက္တြန္း

က်ိဳက္လတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးရန္လင္းက ႏိုင္ငံသားမ်ားအား စားသံုးသူပညာေပးေရး (Consumer Education) ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ စားသံုးသူေရးရာ အသိပညာ ျမင့္မားလာၿပီး ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူ သံုးစဲြလာျခင္းေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အစားအစာ၊ ေဆးဝါးအတုမ်ားႏွင့္ ည့ံဖ်င္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေစ်းကြက္တြင္ အလိုအေလ်ာက္ တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည္ျဖစ္ရာ ၄င္းဘာသာရပ္ကို အေျခခံပညာ အလယ္တန္္း (၆၊ ၇၊ ၈)တန္း သင္ရိုးညြန္းတန္း မွစ၍ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကိုတင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္္ သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။ (ေၾကးမံုသတင္းစာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန၊႔ စာမ်က္ႏွာ ၅ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္။) အဆိုပါသတင္းအား MNTV မွထုတ္လႊင့္ေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္ကိုၾကည့္ရန္ https://www.facebook.com/mntvnewsofficial/videos/1830258753957344/


စားသံုးသူဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္း (ေနျပည္ေတာ္)

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္းကို ေနျပည္ေတာ္ မဂၤလာဗ်ဴဟာ သာသနာ့ဗိမာန္ တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၂၄ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုသင္တန္းသို႔ သင္တန္းတက္ေရာက္ သုူမ်ားအျပင္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ရပ္မိရပ္ဖ ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတခ်ိဳ႔အပါဝင္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား သင္တန္းဖြင့္ပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သင္တန္းဖြင့္ပဲြၿပီးေနာက္ ညေန ၄း၃၀ အထိ သင္တန္းကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းဖြင့္ပဲြအခမ္းအနား သို႔ ျမဝတီရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ရိုက္ကူးတင္လႊင့္ထားေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္အား ေအာက္ပါ လင့္ခ္ တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။         စားသံုးသူဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္း ဖြင့္ပဲြ (ေနျပည္ေတာ္) ဗီဒီယိုဖိုင္ https://www.facebook.com/MyanmarConsumerUnion/videos/1557755060910296/  


အြန္လိုင္းမွ စားသံုးသူျပသနာမ်ား တိုင္ၾကားျခင္း

စားသံုးသူမ်ား မိမိတို႔၏ စားသံုးသူေရးရာဆိုင္ရာ အခက္ခဲ ျပသနာမ်ားကို MCU Online Consumer Complaint System မွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖဲြ႕သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ http://www.myanmarconsumersunion.org/my/online-consumer-complaint/ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း (Android) ကိုလဲ Google Play Store တြင္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ယူႏိုင္ပါသည္။ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myanmar.consumersunion   download