သတင္း

“Myanmar Urbanization: Creating Opportunities for All” ေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္

By admin-06-06-2019
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးဆလိုင္းနိုင္းဟိုင္ကြန္းႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၄ ေနာ္တာေဟးေညာတုိ႔သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၆)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Sule Shangri-La ဟိုတယ္၌ World Bank Group မွက်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ the...

ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္

By admin-06-05-2019
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမ၌ က်င္းပေသာ ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသုိ႔ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းတက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  ၂၀၁၉ ခုနွစ္...