သတင္း

စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၉)

By admin-03-22-2019
စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၉) ၁၃၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၀ရက္ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၅ ရက္) ဖြင့္ဖတ္ရန္ – စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ http://www.myanmarconsumersunion.org/wp-content/uploads/2019/03/ConsumerProtectionLaw2019.pdf

ကမာၻ႔စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၌က်င္းပ

By admin-03-15-2019
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ႀကီးမႈး၍ ကမာၻ႔စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို USAID ၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမ၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၅ရက္ေန႔ တြင္ နံနက္ ၈း၃၀ မွ မြန္းလြဲ ၁း၀၀ နာရီထိ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၌...