သင္တန္း

စားသံုးသူဆိုင္ရာပညာေပးသင္တန္း

By admin-07-29-2019
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူဆိုင္ရာပညာေပးသင္တန္း ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Paññā Institute ၇မိုင္၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၉ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက မိမိကိုယ္မိမိ မိတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ...

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး က႑လူငယ္ဖိုရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး

By admin-05-10-2019
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠဌ ေပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္သည္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေမလ (၉) ရက္ေန႔  လွည္းကူးျမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး က႑လူငယ္ဖိုရမ္ (Youth in Agribusiness Forum) သို႔ တက္ေရာက္၍ ...