၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၄ရက္ ေန႔တြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ တိုင္ၾကားျခင္းစနစ္ႏွင့္ စားသံုးသူ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး (၈)ခ်က္ ပါဝင္ေသာ ဗီႏိုင္းမ်ားကို လႊင့္တင္ပြဲ ကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုပြဲသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယကမ်ား၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၊ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမႈးအပါဝင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အသင္းသားမ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အရာရွိမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၄၅ ေပ x ၁၅ ေပ ဆိုဒ္ရွိေသာ ေဘလ္ဘုတ္မ်ားတြင္ ဗီႏိုင္းမ်ားကို ေနရာ(၃) ေနရာတြင္ လႊင့္တင္ခဲ့ပါသည္။ (၁) တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း (အင္းယားၿမိဳင္လမ္းေထာင့္) ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းနားလမ္း (ဆူးေလႏွင့္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းၾကား၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီး႒ာနရံုးေရး) ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ႏွင့္ သုဓမၼာလမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ (ယခင္ ေျမာက္ဥကၠလာပအဝိုင္းအနီး) တို႔တြင္ ျဖစ္ပါသည္။