ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ၂၀၁၉ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၀-၁၁) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဝိဇၨာခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ တက္ေရာက္လာၾကေသာလူငယ္မ်ား စားသံုးသူကာကြယ္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိျပီး လူငယ္မ်ားအၾကား စားသံုးသူပညာေရး အသိပညာမ်ားျမင့္တက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အြန္းလိုင္းတိုင္ၾကားမႈစနစ္အေၾကာင္းကို ျပခန္းဖြင့္လွစ္ ျပသခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ လူမႈေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းမွ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး ျမန္မာစားသံုသူမ်ားသမဂၢျပခန္းအပါအဝင္ ျပခန္းမ်ားသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔အခမ္းအနားကို စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပခန္းမ်ား၊ စကားရည္လုပြဲမ်ား၊ မ်က္လွည့္ႏွင့္အျခားကျပေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား၊ အဆိုေတာ္မ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ားျဖင့္ (၂)ရက္တာ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။