Helen Keller International မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ “အာဟာရျဖစ္ေစေသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အစားအေသာက္မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္း” အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေလးေဒါင့္ကန္လမ္းရွိ ibis ဟိုတယ္၌က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  ထို အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ၂ – ေဒၚသီမာဝင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးဆန္းထူးတို႔ တက္ေရာက္၍ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ စာသံုးသူကာကြယ္ေရးရွုေထာင့္မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။