meeting

စားသံုးသူအေရးသက္ဆိုင္သူမ်ားေဆြးေႏြးပြဲ

By admin-05-31-2019
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢႏွင့္Gaia Organization (ဂိုက္ယာအဖြဲ႔) တုိ႔သည္ စားသံုးသူအေရးသက္ဆိုင္သူမ်ားေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၈)ရက္ေန႔မွ (၃၀)ရက္ေန႔အထိ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕ သီရိျမန္မာဟိုတယ္၌ တြဲဖက္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါပြဲသုိ႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္၊ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင့္...

ဂ်ာမန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

By admin-05-24-2019
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ဂ်ာမန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီတို႔သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ရံုးခန္း၌ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠ႒ ပါေမာကၡေဒါက္တာမာမာၾကည္၊...