အြန္လိုင္း (ဝက္ဆိုက္ႏွင့္ မိုဘိုင္းအက္ပမ်ား) မွ စားသံုးသူျပသနာမ်ား တိုင္ၾကားျခင္း

စားသံုးသူမ်ား မိမိတို႔၏ စားသံုးသူေရးရာဆိုင္ရာ အခက္ခဲ ျပသနာမ်ားကို MCU Online Consumer Complaint System မွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖဲြ႕သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားလုိပါက ေအာက္ပါလင့္ခ္ကိုႏွိပ္၍ တိုင္ၾကားရန္ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ဝက္ဆိုက္မွ တိုင္ၾကားရန္ ပံုစံကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၂ရက္ေန႔မွ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္း (Android) မ်ားအတြက္ ေမလ တတိယအပတ္တြင္၄င္း၊ မိုဘိုင္း IoS ဖုန္းမ်ားအတြက္ ယေန႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၅ရက္ေန႔တြင္၄င္း စတင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူ ႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။ Link: http://www.myanmarconsumersunion.org/my/consumer-complaint-form-mm/ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း ကိုလဲ Android ဖုန္းမ်ားအတြက္ Google Play Store တြင္ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ယူႏိုင္ပါသည္။ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myanmar.consumersunion IoS ဖုန္းမ်ားအတြက္ App Store တြင္ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ယူႏိုင္ပါသည္။ […]


ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူမ်ား တိုင္ၾကားျခင္းစနစ္ကို မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူမ်ား တိုင္ၾကားျခင္းစနစ္ (ဝက္ဆိုက္မွျဖစ္ေစ၊ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း မွျဖစ္ေစ) ကို မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းပဲြ ကို ယေန႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖန္တီးရာ ခန္းမတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္မွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္ေျပာၾကခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာသိန္းဟန္၊ ေဒါက္တာမိုမိုတင္ႏွင့္ ဦးထက္ဝင္းလႈိင္တို႔မွ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူမ်ား တိုင္ၾကားျခင္းအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းျပသခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ မီဒီယာသတင္းဌာနမ်ားမွ ေမးၾကားသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။    


ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားဆီသို႔ ေဆြးေႏြးပဲြ တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ရက္ေန႔၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြင္က်င္းပေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားဆီသို႔ ေဆြးေႏြးပဲြ (ပထမအႀကိမ္ ၂၀၁၇) တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမႈးဦးေမာင္ေမာင္မွ တင္ျပေဆြးေႏြးရာတြင္လဲ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယကမ်ားျဖစ္သူ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔တင္၊ ဦးတင္လင္း၊ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပး ဦးလွမ်ိဳးျမင့္၊ သမဂၢဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေဒၚမာမာၾကည္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး ဦးစည္သူေအာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚၾကင္ၾကင္ေအာင္၊ ေဒၚစုစုၾကည္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းႏွင့္ ေဒၚသူဇာျမင့္  တို႔ လဲ ထိုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။