သတင္း

မြန်မာ့စားသုံးသူအရေးအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)

By admin-11-15-2019
မြန်မာ့စားသုံးသူအရေးအစီရင်ခံစာ – အီး-ကုန်သွယ်ရေးလေ့လာချက်အစီရင်ခံစာနင့် စားသုံးသူအရေးကိစ္စများ (စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ – သြဂုတ်လ ၂၀၁၉) (Myanmar version) http://www.myanmarconsumersunion.org/wp-content/uploads/2019/11/Myanmar-Consumer-Report-2019-mm.pdf Myanmar Consumer Report: E-Commerce Survey Report and...

ျမန္မာ့စားသံုးသူမ်ားအေရး အစီရင္ခံစာတမ္း

By admin-03-01-2018
ဤစာတမ္းသည္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU) မွ ႀကီးမွဴး၍ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္(၈)ခုတို႔တြင္ က်င္းပေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊ ပညာေပးပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာမွ ရရွိေသာ  အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္၊ MCU မွ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားေသာ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ စားသံုးသူေရးရာမ်ားတိုင္ၾကားႏိုင္သည့္စနစ္ မွ...