သတင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (မြန္ျပည္နယ္) ရံုးခဲြဖြင့္ပဲြအခမ္းအနား

By admin-05-03-2018
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU မြန္ျပည္နယ္) ကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ရံုးခြဲဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္မွ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေဒၚတင္တင္အိ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ စားသံုးသူေရးရာဌာန...

ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ (၁၅.၃.၂၀၁၈)

By admin-03-16-2018
စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ကို  ေနျပည္ေတာ္ Horizon Lake View Resort  တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ကို နံနက္...