သတင္း

ကမာၻ႔စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမ၌က်င္းပ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ႀကီးမွဴး၍ ကမာၻ႔စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို USAID ၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမ၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၅ရက္ေန႔ တြင္ နံနက္ ၈း၃၀ မွ မြန္းလြဲ ၁း၀၀