၅ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေဆြးေႏြးပဲြ

၅ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေဆြးေႏြးပဲြကို ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔မွ  ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယကႀကီးမ်ား၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဖိတ္ႀကားထားေသာ ဌာနဆိုင္ရာမွ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ႏွင့္ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၅ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥပေဒကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ဦးေဆာင္၍ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒႀကမ္းအေပၚ ပဏာမေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားၿပီး ေနာင္မၾကာမီတြင္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥေပဒၾကမ္းအေပၚ စုေပါင္းတိုင္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြကိုလည္း ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ႀကီးမႈးက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။        


ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ၃လပတ္အစည္းအေဝး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ၃လပတ္အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၁၁ရက္(အဂၤါ)ေန႔တြင္ M3 Food Centere၊ ေရႊဂံုတိုင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး (၈)ခုမွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးကို ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚမာမာၾကည္ မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အြန္လိုင္းစားသံုးသူမ်ားတိုင္ၾကားျခင္းစနစ္ကို စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာမိုမိုတင္မွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဝက္ဆိုက္တြင္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္သံုးႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းတုိင္ၾကားျခင္းကိုလဲ ဝက္ဆိုက္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ) အားဖြဲ႔စည္းျခင္း အခမ္းအနားကိုလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက စားသံုးသူေရးရာ ျပသနာအခက္ခဲ အေတြ႕ၾကံုတင္ျပခ်က္မ်ားကို ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္မွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး […]


စားသံုးသူအခက္ခဲ ျပသနာမ်ားအား အေျချပဳ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ

စားသံုးသူမ်ား၏ အခက္အခဲ ျပသနာမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ M3 Food Centre, ေရႊဂံုတိုင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေန ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသာမက တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ (၈) ခုမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါ ပါဝင္တက္ေရာက္ၿပီး မိမိတို႔ေဒသမ်ားရွိ စားသံုးသူမ်ားဆိုင္ရာ အခက္အခဲ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ခ်င္းၿပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ၿပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။