အဂတိလိုက္စားမႈတြန္းလွန္ဖို႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမႇင့္တင္စို႔ စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

ျမန္မာနုိင္ငံအဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္နဲ႕ UNODC တို႕ ပူးေပါင္းကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal ဟုိတယ္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတြန္းလွန္ဖို႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမႇင့္တင္စို႔ (Promote Integrity to Counter Corruption) စာတမ္းဖတ္ပဲြကို ၂၂-၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႕တို႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး ေဒါက္တာမိုမိုတင္မွလည္း “အဂတိတရားကင္းေဝးမွ ျပည့္စံုမွ်တ စားသံုးသူဘဝ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္းဖတ္၍ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။        Download full-text in PDF – “အဂတိတရားကင္းေဝးမွ ျပည့္စံုမွ်တ စားသံုးသူဘဝ”


စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စုေပါင္းတုိင္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြ

ႏွစ္ရက္တာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စုေပါင္းတုိင္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြကို USAID မွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢက ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ Orchid ဟိုတယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္ေန႔တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စားသံုးသူအကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒတြင္ စားသံုးသူမ်ားအကာအကြယ္ေပးရာတြင္ အားနဲခ်က္မ်ားစြာရွိေနေသာေၾကာင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ထပ္မံေရးဆဲြခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သတင္းစာမွ လူထုမွ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳရန္ ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ႏွစ္ရက္တာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စုေပါင္းတုိင္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြကိုက်င္းပၿပီး ထိုဥပေဒအတြက္ အေသးစိပ္ေဆြးေႏြးၿပီး အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္မ်ားကိုရယူၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔စည္းသို႔ ျပန္လည္တင္ျပအႀကံျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ဌာနဆိုင္ရာမွအရာရွိမ်ား၊ အလႈရွင္အဖြဲ႔အစည္းမွ ဧည့္သည္မ်ား၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒအတြက္ အေလးထားစိတ္ဝင္စားၾကကုန္ေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားၾကေသာ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ […]


ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပဲြ

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပဲြကို  ယူေအအီးႏိုင္ငံ Sharjah တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၉ရက္မွ ၁၁ ရက္ထိ က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာမာမာႀကည္မွ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဥကၠဌ ေဒါက္တာသန္းစိန္ႏွင့္အတူ သြားေရာက္တက္ခဲ့ပါသည္။