သတင္း

ကမာၻ႔စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၌က်င္းပ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ႀကီးမႈး၍ ကမာၻ႔စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို USAID ၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမ၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၅ရက္ေန႔ တြင္ နံနက္ ၈း၃၀ မွ မြန္းလြဲ ၁း၀၀