ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ႀကီးမႈး၍ ကမာၻ႔စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို USAID ၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမ၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၅ရက္ေန႔ တြင္ နံနက္ ၈း၃၀ မွ မြန္းလြဲ ၁း၀၀ နာရီထိ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၌ ၃နာရီမွ ၆နာရီထိ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား လူထုမွ ပိုမိုသတိထား သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လူထုလႈပ္ရွားမႈ (Campaign on Consumer Rights) ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈ၌ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ စားသံုးသူမ်ားအား စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ (၈)ခ်က္ထည့္သြင္းရိုက္ထုတ္ထားေသာ ဦးထုပ္မ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ေဝကာ ကမာၻ႔စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ား အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ပိုစတာ ေနာက္ခံ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုလႈပ္ရွားမႈသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္အစရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူငယ္မ်ားပါဝင္ ကူညီအားျဖည့္ကာ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္႔ပြားပညာေပးေရးမ်ားအတြက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါသည္။

                                      

ကမ္ပိန္းအၿပီး ကူညီေပးၾကပါေသာ လုပ္အားေပး ေမာင္မယ္ အေပါင္းတို႔အား ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ပါေမာကၡေဒါက္တာမာမာၾကည္မွ ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားစဥ္။ (အေပၚပံု)

မနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမာၻ႔စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားမွတ္တမ္းမ်ား ၾကည့္ရႈရန္ ေအာက္ပါလင့္ခ္ကို ဖြင့္၍ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ကမာၻ႔စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား (တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမ)

Link: http://www.myanmarconsumersunion.org/my/wcrd2019-ceremony-mm/