Advocacy

စားသံုးသူေရးရာႏွင့္ ျမန္မာ့စားသံုးသူမ်ားအေရး အစီရင္ခံစာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးပြဲ

By admin-12-12-2018
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူေရးရာႏွင့္ ျမန္မာ့စားသံုးသူေရးရာ အစီရင္ခံစာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၌ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုတင္ျပေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွအမတ္မ်ား၊ ႒ာနဆိုင္ရာမွ အႀကီးအကဲမ်ားတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာဦးေ႒းလြင္...

ျမန္မာႏိုင္ငံမကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔၏ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆိုျပဳတင္ျပႏိုင္ရန္ စီးမံခ်က္ေရးဆြဲေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္

By admin-08-24-2018
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၁ ေဒါက္တာမိုမိုတင္ ႏွင့္ အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာသိန္းဟန္ တို႔သည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းရံုး၌  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔၏ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆိုျပဳတင္ျပႏိုင္ရန္ စီးမံခ်က္ေရးဆြဲေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။