အဂတိလိုက္စားမႈတြန္းလွန္ဖို႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမႇင့္တင္စို႔ စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

ျမန္မာနုိင္ငံအဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္နဲ႕ UNODC တို႕ ပူးေပါင္းကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal ဟုိတယ္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတြန္းလွန္ဖို႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမႇင့္တင္စို႔ (Promote Integrity to Counter Corruption) စာတမ္းဖတ္ပဲြကို ၂၂-၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႕တို႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး ေဒါက္တာမိုမိုတင္မွလည္း “အဂတိတရားကင္းေဝးမွ ျပည့္စံုမွ်တ စားသံုးသူဘဝ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္းဖတ္၍ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

      

Download full-text in PDF“အဂတိတရားကင္းေဝးမွ ျပည့္စံုမွ်တ စားသံုးသူဘဝ”

About the Author

You may also like these