ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမ၌ က်င္းပေသာ ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသုိ႔ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းတက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို တိုက္ဖ်က္စို႔” ျဖစ္ပါသည္။

   
 

 

About the Author

Leave a Reply

You may also like these