စားသံုးသူအေရးသက္ဆိုင္သူမ်ားေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢႏွင့္Gaia Organization (ဂိုက္ယာအဖြဲ႔) တုိ႔သည္ စားသံုးသူအေရးသက္ဆိုင္သူမ်ားေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၈)ရက္ေန႔မွ (၃၀)ရက္ေန႔အထိ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕ သီရိျမန္မာဟိုတယ္၌ တြဲဖက္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါပြဲသုိ႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္၊ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ(မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး)မွ ဦးထက္ဝင္းလိႈင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက၍ စားသံုးသူအေရးဆိုင္ရာမ်ားကို တက္ေရာက္လာေသာ အစိုးရဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊  အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

                  

About the Author

Leave a Reply

You may also like these