ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ား

စားသုံးသူများ၏ အင်တာနက်ဆိုင်ရာအရာများ (IoT) ၏ လုံခြုံရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

By admin-02-17-2022
စားသုံးသူများ၏ အင်တာနက်ဆိုင်ရာအရာများ (IoT) ၏ လုံခြုံရေးအတွက် Consumers International ၏ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို မြန်မာစားသုံးသူများသမဂ္ဂက ထောက်ခံခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် Consumers International သည်...

ျမန္မာ့စားသံုးသူမ်ားအေရး အစီရင္ခံစာတမ္း

By admin-03-01-2018
ဤစာတမ္းသည္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU) မွ ႀကီးမွဴး၍ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္(၈)ခုတို႔တြင္ က်င္းပေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊ ပညာေပးပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာမွ ရရွိေသာ  အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္၊ MCU မွ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားေသာ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ စားသံုးသူေရးရာမ်ားတိုင္ၾကားႏိုင္သည့္စနစ္ မွ...