ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ားေတြ႔ဆံုပဲႏွင့္E-commerce အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ားေတြ႔ဆံုပဲြ (နံနက္ပိုင္း) ႏွင့္ E-commerce အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲ
(ေန႔လည္ပိုင္း) အစီအစဥ္။

စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို ေန႔လည္ပိုင္း ၁နာရီမွ ၄ နာရီ ထိ စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ E-COMMERCE အေၾကာင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ E-COMMERCE အေျကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝိုင္းသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ
ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေနရာထုိင္ခင္း အစားအေသာက္မ်ား စီစဥ္ရန္ ၂၄ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ Phone: 09-892455682 သို႔ျဖစ္ေစ email: [email protected] သို႔ျဖစ္ေစ၊ အေၾကာင္းၾကား    ေပးေစလိုပါတယ္။

Y.W.C.A ခန္းမလိပ္စာ –
အမွတ္ (၁၁၉)၊ ဘိုကေလးေစ်းလမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္၊ ဗို္လ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

About the Author

Leave a Reply

You may also like these