“အစားအေသာက္လံုျခံဳစိတ္ခ်ဖို႔ သိျမင္ႏိုးၾကားၾကပါစို႔” ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြျမိဳ႕ ဦးဥတၱမပန္းျခံ၊ ဦးဥတၱမခန္းမ၌ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန (DOCA)ႏွင့္ ရခိုင္လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ “အစားအေသာက္လံုျခံဳစိတ္ခ်ဖို႔ သိျမင္ႏိုးၾကားၾကပါစို႔” ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္   စားသံုးသူပညာေရး အသိပညာမ်ားကို ပါဝင္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

         

About the Author

Leave a Reply

You may also like these