ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU မြန္ျပည္နယ္) ကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ရံုးခြဲဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္မွ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေဒၚတင္တင္အိ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ စားသံုးသူေရးရာဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႈး ဦးစိုးသန္းေအးတို႔ႏွင့္အတူ ၂၆ရက္ ဧၿပီလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ထိုအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယကႀကီး ဦးနီ ႏွင့္ ေဒါက္တာေဌးလြင္၊ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္၊ ဒုဥကၠဌ ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚဝင္းဝင္းၾကည္ႏွင့္ ဦးတိုးထြန္း၊ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းေအး ႏွင့္ စီမံကိန္းလက္ေထာက္အရာရွိ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းတို႔တက္ေရာက္သည့္ အျပင္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဌာနဆိုင္ရာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားပါ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU မြန္ျပည္နယ္) အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းသာလ်က္