ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ (၁၅.၃.၂၀၁၈)

စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ကို  ေနျပည္ေတာ္ Horizon Lake View Resort  တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ကို နံနက္ ၉း၀၀ နာရီတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသန္းျမင့္မွ ဦးစီး၍ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယကမ်ား ဥကၠဌအပါအဝင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တို႔မွ စုစုေပါင္း (၃၀) ဦး တက္ေရာက္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ျပခန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျပသျခင္း၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျပခန္းသို႔ လာေရာက္ႀကည့္ရႈေသာ ဧည့္သည္မ်ားကိုလည္း MCU မွထုတ္ေဝထားေသာ Myanmar Consumer Report ကို ဘာသာျပန္ထားေသာ ျမန္မာ့စားသံုးသူ အစီရင္ခံစာတမ္း စာအုပ္ကိုလည္း ေပးေဝခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္စတင္ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခု ၆ၿကိမ္ေျမာက္တြင္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးက်င္းပေသာ အခမ္းအနားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္  ႏိုင္ငံတကာစားသံုးသူ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Consumers International) မွ ကမာၻ႔စားသံုးသူေရးရာမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေအာက္ပါေဆာင္ပုဒ္မ်ားႏွင့္အတူ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၅ ရက္ေန႔မွစ၍ ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပ၊ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။

ကမာၻ႔စားသံုးသူ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ေဆာင္ပုဒ္မ်ား (World Consumer Rights Day Themes)
—————————————-
WCRD-2108: “Making Digital Marketplaces Fairer” (ဆဌမအႀကိမ္-ေနျပည္ေတာ္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနႏွင့္အတူ)
WCRD-2017: “Building A Digital World Consumer Can Trust” (ပဥၥမအႀကိမ္-IBC ျပည္လမ္း)
WCRD-2016: “Antibiotics off the Menu” (စတုတၳအႀကိမ္-CBC, တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္)
WCRD-2015: “Healthy Diets” (တတိယအႀကိမ္- ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ခန္းမ)
WCRD-2014: “Fix Our Phone Rights” (ဒုတိယ္အႀကိမ္ – MPC)
WCRD-2013: “Consumer Justice Now” (ပထမအႀကိမ္-စကားဝါခန္းမ ဒိုင္းမြန္းကြန္ဒို)

           

About the Author

Leave a Reply

You may also like these