ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ MRTV4: Free to Airး မဂၤလာပါ အစီအစဥ္၌ စားသံုးသူကို နစ္နာေစတဲ့ ကိစၥမ်ားကို အြန္လိုင္း (Online) မွ တစ္ဆင့္တိုင္ေၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ၁၉ ေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စားသံုးသူနစ္နာခ်က္မ်ားကို အေထာက္အထားမွန္ကန္စြာျဖင့္ အြန္လိုင္း (ဝဘ္က္ဆိုက္မွ၄င္း၊ မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္း -Android or iOS မွ၎ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေအာက္ပါလင့္ခ္ကို ႏွိပ္၍ ၾကည့္ရႈနားေထာင္ ႏိုင္ပါသည္။

https://goo.gl/UHyWWF

 

About the Author

Leave a Reply

You may also like these