“အာဟာရျဖစ္ေစေသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အစားအေသာက္မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္း” အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္

Helen Keller International မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ “အာဟာရျဖစ္ေစေသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အစားအေသာက္မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္း” အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေလးေဒါင့္ကန္လမ္းရွိ ibis ဟိုတယ္၌က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  ထို အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ၂ – ေဒၚသီမာဝင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးဆန္းထူးတို႔ တက္ေရာက္၍ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ စာသံုးသူကာကြယ္ေရးရွုေထာင့္မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

   

About the Author

Leave a Reply

You may also like these