ျမန္မာ့စားသံုးသူမ်ားအေရး အစီရင္ခံစာတမ္း

ဤစာတမ္းသည္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU) မွ ႀကီးမွဴး၍ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္(၈)ခုတို႔တြင္ က်င္းပေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊ ပညာေပးပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာမွ ရရွိေသာ  အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္၊ MCU မွ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားေသာ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ စားသံုးသူေရးရာမ်ားတိုင္ၾကားႏိုင္သည့္စနစ္ မွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဓိက အေျခခံၿပီး ေရးသားျပဳစုျခင္းျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ စားသံုးသူေရးရာမ်ား တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ စနစ္မွာလည္း ဤစာတမ္းအေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID)  ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ကာလ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU) မွ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းအတြက္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ စားသံုးသူအမ်ားစုမွာ မိမိတို႔၏ စားသံုးသူမ်ားအခြင့္အေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္မႈအားနည္းသကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါကလည္း တိုင္ၾကားမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္မရွိၾကကာ မတိုင္ၾကားတတ္ၾကေပ။ စားသံုးသူအမ်ားစုမွာ အစားအေသာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို […]


စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းအေပၚ တင္ျပေဆြးေႏြးပဲြ

ျပည္​သူ႔လြႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးထြန္းေအာင္ (ခ) ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး​ေကာ္​မတီ ဥကၠဌ ဦးရန္လင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဥပ​ေဒၾကမ္​း​ေကာ္​မတီ အတြင္းေရးမွဴ း ဦးေက်ာ္စိုးလင္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢႏွင့္ ၂၈.၂.၂၀၁၈ ရက္​ ဗုဒၶဟူးေန႔(၀၈းဝဝ) နာရီ အခ်ိန္တြင္ (I-2) ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID) မွ စီမံကိန္း ဒါရိုက္တာ မစၥတာ စတိဗ္ပါကာ ႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ မစၥရီဘက္ကာ ဘိုးလ္းမန္း တို႔သည္လည္း ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ အစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္ကာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအတြက္ အႀကံေပးတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒႀကမ္းကို ၂၇ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ […]


အဂတိလိုက္စားမႈတြန္းလွန္ဖို႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမႇင့္တင္စို႔ စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

ျမန္မာနုိင္ငံအဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္နဲ႕ UNODC တို႕ ပူးေပါင္းကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal ဟုိတယ္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတြန္းလွန္ဖို႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမႇင့္တင္စို႔ (Promote Integrity to Counter Corruption) စာတမ္းဖတ္ပဲြကို ၂၂-၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႕တို႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး ေဒါက္တာမိုမိုတင္မွလည္း “အဂတိတရားကင္းေဝးမွ ျပည့္စံုမွ်တ စားသံုးသူဘဝ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္းဖတ္၍ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။        Download full-text in PDF – “အဂတိတရားကင္းေဝးမွ ျပည့္စံုမွ်တ စားသံုးသူဘဝ”