“စားသုံးသူပညာေရးက႑တြင္ လူငယ္မ်ား၏ ပါဝင္ပံ့ပိုးေရး” စားသံုးသူပညာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးပြဲ BBS ႏွင့္ ပူးေပါင္းက်င္းပ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢႏွင့္ ေလာကသစ္လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးစြမ္းေဆာင္သူမ်ား Building Better Society အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ “စားသုံးသူပညာေရးက႑တြင္ လူငယ္မ်ား၏ ပါဝင္ပံ့ပိုးေရး” စားသံုးသူပညာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးပြဲကို  ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ (၆)ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕ BBS သင္တန္းခန္းမ၌ နံနက္ (၉)နာရီမွ ညေန (၃)နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ စားသံုးသူႏွင့္ ေဖာက္သည္တို႔၏ ကြာျခားပံု၊ စားသံုးသူပညာေရး လိုအပ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္း၊ ကုန္အညႊန္းအမွတ္အသားႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွန္ ရွာေဖြဆန္းစစ္ျခင္းအေၾကာင္းမ်ား၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ စားသံုးသူမေက်နပ္မႈမ်ား တိုင္ၾကားမႈအေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္) အြန္လိုင္းတိုင္ၾကားမႈစနစ္အၾကာင္းမ်ားကို ေဟာေျပာေဆြးေႏြးေပးခဲ့ပါသည္။ ညေနပိုင္းအစီအစဥ္အေနျဖင့္ တက္ေရာက္လာေသာလူငယ္မ်ားႏွင့္ စားသံုးသူအေရး အလြတ္သေဘာ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခန္းကို ၆ နာရီမွ ၉နာရီထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ဆရာဦးေမာင္ေမာင္က […]


“အစားအေသာက္လံုျခံဳစိတ္ခ်ဖို႔ သိျမင္ႏိုးၾကားၾကပါစို႔” ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြျမိဳ႕ ဦးဥတၱမပန္းျခံ၊ ဦးဥတၱမခန္းမ၌ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန (DOCA)ႏွင့္ ရခိုင္လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ “အစားအေသာက္လံုျခံဳစိတ္ခ်ဖို႔ သိျမင္ႏိုးၾကားၾကပါစို႔” ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္   စားသံုးသူပညာေရး အသိပညာမ်ားကို ပါဝင္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။          


ၾသစေႀတးလ်ႏိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာ ေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ၾသစေႀတးလ်ႏိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာ ေကာ္မရွင္ (ACCC) မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ စားသံုးသူေရးရာဦးစီး႒ာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရံုး၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၁၂ရက္ေန႔ တြင္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥပေဒအႀကံေပးအရာရွိ ေဒၚျမတ္ျမတ္ေက်ာ္၊ သမဂၢအတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၁ ေဒါက္တာမိုမိုတင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၃ ဦးဝင္းမင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ဦးေအာင္ႏို္င္မင္း တို႔ႏွင့္ ACCC မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႈး မစၥတာ David Wang ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီတကၠသိုလ္မွ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥ Patty Kamvounias တို႔တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။