ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) (European Chamber of Commerce -EUROCHAM) မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢရံုးခန္း၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔ နံနက္တြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠ႒ ပါေမာကၡေဒါက္တာမာမာၾကည္၊ ဒု-ဥကၠ႒  ေဒါက္တာေ႒းလြင္၊ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာမိုမိုတင္၊ ဦးဝင္းမင္း ႏွင့္ ေနာ္တာေဟးေညာ (Fanny)၊ စီမံကိန္းအေထာက္ကူျပဳမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းႏွင့္ ဦးသိန္းထိုက္စိုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမွ မစၥတာ Pablo Galvez Roldan (Advocacy Officer & Business Development Associate) ႏွင့္ ဦးၿဖိဳးေဝခန္႔ (Business Development Officer) တို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။


စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၉)

စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၉) ၁၃၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၀ရက္ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၅ ရက္) ဖြင့္ဖတ္ရန္ – စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ http://www.myanmarconsumersunion.org/wp-content/uploads/2019/03/ConsumerProtectionLaw2019.pdf


ကမာၻ႔စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၌က်င္းပ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ႀကီးမႈး၍ ကမာၻ႔စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို USAID ၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမ၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၅ရက္ေန႔ တြင္ နံနက္ ၈း၃၀ မွ မြန္းလြဲ ၁း၀၀ နာရီထိ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၌ ၃နာရီမွ ၆နာရီထိ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား လူထုမွ ပိုမိုသတိထား သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လူထုလႈပ္ရွားမႈ (Campaign on Consumer Rights) ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈ၌ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ စားသံုးသူမ်ားအား စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ (၈)ခ်က္ထည့္သြင္းရိုက္ထုတ္ထားေသာ ဦးထုပ္မ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ေဝကာ ကမာၻ႔စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ား အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ပိုစတာ ေနာက္ခံ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္အစရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူငယ္မ်ားပါဝင္ ကူညီအားျဖည့္ကာ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္႔ပြားပညာေပးေရးမ်ားအတြက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါသည္။ […]