အစည္းအေ၀းမ်ား

မြန်မာစားသုံးသူရေးရာအစီရင်ခံစာတမ်းအတွက် GIZ နှင့် MCU ကနဦးအစည်းအဝေး

By admin-07-24-2020
မြန်မာစားသုံးသူရေးရာအစီရင်ခံစာတမ်းအတွက် GIZ နှင့် မြန်မာစားသုံးသူများသမဂ္ဂ ကနဦးအစည်းအဝေးကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၄ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် GIZ Myanmar ရုံး မှ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ပွင့်က ဦးဆောင်ကာ GIZ...

မြန်မာစားသုံးသူများသမဂ္ဂ အလုပ်အ ဆောင်အစည်းအဝေး (ဇူလိုင် ၂၀၂၀)

By -07-07-2020
မြန်မာစားသုံးသူများသမဂ္ဂ အလုပ်အ ဆောင်အစည်းအဝေးကို ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ် The Regency Offices အဆောက်အဦ၊ စကားဝါ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၂၀ ခု ၊ ဇူလိုင်လ၊ ၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေး၌...