ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္းကို ေနျပည္ေတာ္ မဂၤလာဗ်ဴဟာ သာသနာ့ဗိမာန္ တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၂၄ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ထိုသင္တန္းသို႔ သင္တန္းတက္ေရာက္ သုူမ်ားအျပင္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ရပ္မိရပ္ဖ ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတခ်ိဳ႔အပါဝင္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား သင္တန္းဖြင့္ပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

သင္တန္းဖြင့္ပဲြၿပီးေနာက္ ညေန ၄း၃၀ အထိ သင္တန္းကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းဖြင့္ပဲြအခမ္းအနား သို႔ ျမဝတီရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ရိုက္ကူးတင္လႊင့္ထားေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္အား ေအာက္ပါ လင့္ခ္ တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

  

 

  

စားသံုးသူဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္း ဖြင့္ပဲြ (ေနျပည္ေတာ္) ဗီဒီယိုဖိုင္

https://www.facebook.com/MyanmarConsumerUnion/videos/1557755060910296/