အစားအစာေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၉

အစားအစာေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၉ ကို Myanmar Innovative and Life Science (MILS), ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU) and အစာအဟာရဆိုင္ရာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအသင္း (FoSTA Myanmar) တို႔ပူးေပါင္း၍ တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္္းမ၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မဲေခါင္အင္စတီက်ဳ၊ METRO ကုမၸဏီ ႏွင့္ စီးတီးမတ္ဟိုးဒင္း ကုမၸဏီလိမိတက္တို႔မွ ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါသည္။ ဖြင့္ပြဲကို MILS မွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေက်ာ္သူထက္မွ ဖြင့္လွစ္ႀကိဳဆို၍ အဖြင့္အမွာစကားမ်ားကို အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီး႒ာန ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၊ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ Stephan Paul Jost, METRO Wholesale Myanmar […]


(၅) ရက္တာ စားသံုးသူဆိုင္ရာပညာေရးဆရာျဖစ္သင္တန္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ (၅)ရက္တာ စားသံုးသူဆုိင္ရာပညာေရးဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔မွ (၂၅)ရက္ေန႔ အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Action Aid Myanmar- မလိခခန္းမ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။                


MCU လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲအစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Action Aid Myanmar မလိခခန္းမတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး) ဥကၠ႒ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ဦးေအာင္ျမင့္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ျပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္း မိမိကုိယ္မိမိ မိတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ႏွင့္ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) တို႔မွ နာယက၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ မိမိတို႔ေဒသမွ စားသံုးသူေရးရာျပႆနာအခက္အခဲမ်ားကို မွ်ေဝခဲ့ၾကျပီး ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားအားလံုးတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ နယ္ရံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားရန္ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ မြန္ျပည္နယ္ စေသာ အခ်ိဳ႕နယ္ရံုးခြဲမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ […]