စားသံုးသူရပိုင္​ခြင္​့အခြင္​့အ​ေရး အသိပညာ​ေပး ​ေဟာ​ေျပာပြဲ-စစ္ကိုင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရမႈးဦးေမာင္ေမာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဆလိုင္းႏိုင္ဟိုင္ကြန္း၊ ဦးထက္ဝင္းလႈိင္ (MCU-မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး) တို႔သည္ နယ္​စပ္​​ေရးရာဝန္​ႀကီးဌာန၊ ပညာ​ေရးႏွင္​့​ေလ့က်င္​့​ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္​​ေထာင္​စုတိုင္​းရင္​းသားလူငယ္​မ်ားစြမ္​းရည္​ဖြံ႕ၿဖိဳး​ေရးဒီဂရီ​ေကာလိပ္​(စစ္​ကိုင္​း) ၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ `စားသံုးသူရပိုင္​ခြင္​့အခြင္​့အ​ေရး အသိပညာ​ေပး ​ေဟာ​ေျပာပြဲ´ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။           


ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Panna Institute တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၇-၁၉ ရက္မ်ားတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရး အတြက္ မဟာဗ်ဳဟာမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို ၃ ရက္တာက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေစာေနမူးမွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးကာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အုပ္စုလုိက္ခဲြကာ အသင္းေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။      


စားသံုးသူအကာအကြယ္​​ေပး​ေရးႏွင္​့ အသိပညာ​ေပး​ေရးဆိုင္​ရာ လူထုဖိုရမ္​

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ  မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၂-၁၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ GSMI မွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ “စားသံုးသူအကာအကြယ္​​ေပး​ေရးႏွင္​့ အသိပညာ​ေပး​ေရးဆိုင္​ရာ လူထုဖိုရမ္​” တြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္း ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္ မွ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝိုင္းတြင္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဒုဥကၠ႒-၂ ေဒါက္တာဦးေ႒းလြင္၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဆလိုင္းႏိုင္းဟိုင္ကြန္း၊ စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ဦးသိန္းထိုက္စိုး ႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး) မွ အတြင္းေရးမႈး ဦးထက္ဝင္းလႈိင္တို႔လည္း ထိုလူထုဖိုရမ္ တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။