ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူမ်ား တိုင္ၾကားျခင္းစနစ္ကို မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူမ်ား တိုင္ၾကားျခင္းစနစ္ (ဝက္ဆိုက္မွျဖစ္ေစ၊ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း မွျဖစ္ေစ) ကို မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းပဲြ ကို ယေန႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖန္တီးရာ ခန္းမတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္မွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္ေျပာၾကခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာသိန္းဟန္၊ ေဒါက္တာမိုမိုတင္ႏွင့္ ဦးထက္ဝင္းလႈိင္တို႔မွ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူမ်ား တိုင္ၾကားျခင္းအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းျပသခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ မီဒီယာသတင္းဌာနမ်ားမွ ေမးၾကားသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။    


ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားဆီသို႔ ေဆြးေႏြးပဲြ တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ရက္ေန႔၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြင္က်င္းပေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားဆီသို႔ ေဆြးေႏြးပဲြ (ပထမအႀကိမ္ ၂၀၁၇) တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမႈးဦးေမာင္ေမာင္မွ တင္ျပေဆြးေႏြးရာတြင္လဲ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယကမ်ားျဖစ္သူ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔တင္၊ ဦးတင္လင္း၊ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပး ဦးလွမ်ိဳးျမင့္၊ သမဂၢဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေဒၚမာမာၾကည္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး ဦးစည္သူေအာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚၾကင္ၾကင္ေအာင္၊ ေဒၚစုစုၾကည္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းႏွင့္ ေဒၚသူဇာျမင့္  တို႔ လဲ ထိုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။


စားသံုးသူပညာေရးဘာသာရပ္ကို အေျခခံပညာအလယ္တန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားတိုက္တြန္း

က်ိဳက္လတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးရန္လင္းက ႏိုင္ငံသားမ်ားအား စားသံုးသူပညာေပးေရး (Consumer Education) ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ စားသံုးသူေရးရာ အသိပညာ ျမင့္မားလာၿပီး ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူ သံုးစဲြလာျခင္းေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အစားအစာ၊ ေဆးဝါးအတုမ်ားႏွင့္ ည့ံဖ်င္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေစ်းကြက္တြင္ အလိုအေလ်ာက္ တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည္ျဖစ္ရာ ၄င္းဘာသာရပ္ကို အေျခခံပညာ အလယ္တန္္း (၆၊ ၇၊ ၈)တန္း သင္ရိုးညြန္းတန္း မွစ၍ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကိုတင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္္ သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။ (ေၾကးမံုသတင္းစာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန၊႔ စာမ်က္ႏွာ ၅ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္။) အဆိုပါသတင္းအား MNTV မွထုတ္လႊင့္ေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္ကိုၾကည့္ရန္ https://www.facebook.com/mntvnewsofficial/videos/1830258753957344/