စားသံုးသူဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္း (ေနျပည္ေတာ္)

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္းကို ေနျပည္ေတာ္ မဂၤလာဗ်ဴဟာ သာသနာ့ဗိမာန္ တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၂၄ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုသင္တန္းသို႔ သင္တန္းတက္ေရာက္ သုူမ်ားအျပင္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ရပ္မိရပ္ဖ ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတခ်ိဳ႔အပါဝင္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား သင္တန္းဖြင့္ပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သင္တန္းဖြင့္ပဲြၿပီးေနာက္ ညေန ၄း၃၀ အထိ သင္တန္းကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းဖြင့္ပဲြအခမ္းအနား သို႔ ျမဝတီရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ရိုက္ကူးတင္လႊင့္ထားေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္အား ေအာက္ပါ လင့္ခ္ တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။         စားသံုးသူဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္း ဖြင့္ပဲြ (ေနျပည္ေတာ္) ဗီဒီယိုဖိုင္ https://www.facebook.com/MyanmarConsumerUnion/videos/1557755060910296/  


အြန္လိုင္းမွ စားသံုးသူျပသနာမ်ား တိုင္ၾကားျခင္း

စားသံုးသူမ်ား မိမိတို႔၏ စားသံုးသူေရးရာဆိုင္ရာ အခက္ခဲ ျပသနာမ်ားကို MCU Online Consumer Complaint System မွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖဲြ႕သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ http://www.myanmarconsumersunion.org/my/online-consumer-complaint/ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း (Android) ကိုလဲ Google Play Store တြင္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ယူႏိုင္ပါသည္။ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myanmar.consumersunion   download


ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ၃လပတ္အစည္းအေဝး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ၃လပတ္အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၅ရက္ေန႔တြင္ M3 Food Centere၊ ေရႊဂံုတိုင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး (၈)ခုမွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးကို ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚမာမာၾကည္ မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အြန္လိုင္းစားသံုးသူမ်ားတိုင္ၾကားျခင္းစနစ္ကို စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာမိုမိုတင္မွ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဝက္ဆိုက္တြင္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္သံုးႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းတုိင္ၾကားျခင္းကိုလဲ ဝက္ဆိုက္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ထို႔အျပင္ စားသံုးသူဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚဝါဝါခိုင္မွလဲ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္း အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး) အားျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (မြန္ျပည္နယ္) ဖြဲ႕စည္းျခင္းအခန္းအနားကိုလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ […]